Podpora takzvaných smart cities alebo inteligentných miest bola témou panelovej diskusie, ktorá sa uskutočnila 22.08.2019 v Bardejove. Ako sprievodné podujatie 668. historického a 48. novodobého Bardejovského jarmoku ju zorganizovala Európska investičná banka spolu s radnicou.

Na diskusii za okrúhlym stolom, ktorá predchádzala panelovej diskusii, sa zúčastnili zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, rezortu hospodárstva, životného prostredia a samosprávy.

„Naším cieľom je, aby sa do roku 2030 Slovensko stalo modernou krajinou s inovačným a ekologickým priemyslom, s efektívnou verejnou správou, ktorá zabezpečuje inteligentné využívanie infraštruktúry, a najmä digitálne napredujúcou spoločnosťou, v ktorej môžu občania naplno využívať svoj potenciál a žiť kvalitný a bezpečný život,“ zdôraznil vicepremiér Richard Raši a ďalej uviedol, že pre samosprávy pripravili projekt WiFi pre Teba.

„Mesto alebo obec, kde nie sú wifi zóny a kde sa nie je možné pripojiť na internet, nemôže prežiť. Okrem toho všetky eurofondové projekty, ktoré podporujú inteligentné riešenia, boli rozdelené na mnoho riadiacich a sprostredkovateľských orgánov. Mnohokrát primátor, starosta alebo ani jeho tím nevedel nájsť potrebné informácie, preto sme ich dali na jeden webový portál www.smartcity.gov.sk,“ vysvetlil Raši.

Podľa jeho slov chcú na programové obdobie na roky 2021 až 2027 vytvoriť špeciálnu prioritnú os, ktorá bude venovaná iba mestám a obciam. „To znamená, aby sme nahromadené peniaze vedeli posunúť do regiónu, aby si potom kraje, mestá a obce určovali sami, čo je ich priorita a čo chcú z európskych peňazí financovať. Pretože v budúcom programovom období gro financovania verejných investícií, čo sú aj investície do inteligentných riešení, bude z prostriedkov Európskej únie,“ dodal Raši.

O tom, že záujem miest o využívanie smart technológií, vďaka ktorým môže samospráva zlepšiť svoju funkčnosť, dlhodobú udržateľnosť a zvýšiť životnú úroveň občanov je veľký, svedčí aj realizovaná štúdia Európskej investičnej banky. Štúdia preukazuje, že v rámci Slovenska existuje potenciál na realizáciu projektov v oblasti Smart Cities, pričom Európska investičná banka identifikovala viac ako 750 projektov, z ktorých takmer polovica spadala pod agendu inteligentných miest a regiónov a predstavuje investičný potenciál v objeme približne 600 miliónov EUR.

Smart riešenia podľa Hudáka využívajú nové technológie, ako napríklad tzv. smart parking. „Teda ako nájsť čo najrýchlejšie parkovacie miesta alebo napríklad využívanie čipov pri odpadoch, aby takzvaní zberači odpadov nechodili zbytočne tam, kde ešte nádoba na odpad nie je plná, no a, samozrejme, podpora takzvaného internetu vecí,“ priblížil Hudák.

Menšie mestá nemajú podľa Hudáka dostatočné kapacity a majú problém získať financovanie projektov týkajúcich sa smart riešení. „V rámci spolupráce medzi EIB a Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou (SZRB) dávame dokopy nejaký balík peňazí, ktorý by mal byť práve na menšie projekty v stovkách tisíc eur alebo do piatich až desiatich miliónov eur. Mal by byť zameraný hlavne na menšie obce a mestá,“ vysvetlil Hudák.