Približne 64 miliónov EUR z finančných prostriedkov EÚ je v súčasnosti k dispozícii na projekty v oblasti energetickej efektívnosti a zavádzania týchto opatrení na trh. Uzávierka prihlášok je 10. septembra 2020.

Financovanie je k dispozícii ohľadom návrhov predkladaných z 10 tém týkajúcich sa 5 hlavných oblastí: budovy, inovatívne financovanie, verejné orgány, spotrebitelia a služby. Výzvu riadi Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises of the European Commission (EASME) a všetky návrhy sú financované prostredníctvom programu Horizon 2020, ktoré sa predkladajú prostredníctvom portálu EU’s Funding & tender opportunities portal.

Viac: Support for applications