Podpora vysokoškolského vzdelania a rozširovanie povedomia o právnom rozmere fondov EÚ boli kľúčovými témami na medzinárodnej konferencii konanej dňa 03.10.2019 v Košiciach. Podujatie pod názvom Právo fondov EÚ zorganizoval už po druhýkrát Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s košickou Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.

K najdiskutovanejším otázkam konferencie, ktorú vystúpením podporila aj Európska komisia, patrili mimoriadne aktuálne témy administratívnej záťaže, transparentnosti a verejného obstarávania. Konferencia tak priniesla inšpiratívnu diskusiu medzi aktérmi verejnej správy a členmi akademického sektora. ÚPVII týmto spôsobom pokračuje v tradícii spolupráce s vedeckým prostredím, keďže obdobnú konferenciu zorganizoval v roku 2018, rovnako v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.