Počas septembra sa zástupcovia Oddelenia inteligentných miest a regiónov (OIMR) a Oddelenia inteligentnej mobility (OIM) stretli s vybranými predstaviteľmi týchto tém pôsobiacimi v Holandsku. V prvý deň postupne rokovania prebiehali v mestách Helmond a Delft. Naši kolegovia predstavili svoje aktivity a vytvorili rámec spolupráce s neziskovou organizáciou Connekt, ktorá počas 20-ročnej histórie vytvorila komunitu so širokou členskou základňou spájajúcou spoločnosti pôsobiace  v mobilite, digitalizácii a udržateľnosti, aj za účasti štátneho sektora. Za Connekt boli prítomní Program manager Marc Verhage, Project manager Tom van Dam a Community manager Marije de Nijs. Počas popoludnia bol realizovaný meeting v testovacom centre v Helmonde – Automotive Campus a prezentácie zo spoločnosti SmartWayz, ktorá sa venuje projektom navrhujúcim riešenia v doprave na identifikované regionálne problémy. Počas stredy sa program sústredil na inteligentný rozvoj miest a regiónov, pričom rokovania sa uskutočnili v priestoroch Národnej podnikovej agentúry v Haagu. Za OIMR sme prezentovali pripravované opatrenia z Akčného plánu inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2026 a ďalšie konkrétne aspekty rozvoja inteligentných samospráv na Slovensku, napr. budovanie personálnych kapacít, štandardizáciu dát, rozširovanie testovacieho prostredia a pilotných projektov, tvorbu vzdelávacích programov a pod. Vzájomnú interakciu na spoločných meetingoch a zdieľanie know-how z holandskej strany zabezpečili Irene van Hooff z Association of Dutch Municipalities, Karen Dantzig z Urban Envoy (vládna organizácia Ministerstva vnútra) a Valentina Schippers-Opejko, ktorá pracuje v samospráve mesta Haarlem a špecializuje sa na inovatívne verejné obstarávanie.