Verejné osvetlenie v meste Prešov dokáže už zbierať aj informácie o počasí i ovzduší. Inteligentné prepojenie meteostaníc s diaľkovým riadením verejného osvetlenia poskytuje informácie o aktuálnej teplote, vlhkosti, tlaku, hodnote ozónu, prachu v ovzduší, CO, SO2, NO2 či UV indexu. Tým prinášajú dodatočnú pridanú hodnotu smart riešení v Prešove. Meteostanice umožňujú taktiež zber, vyhodnotenie, prehľadné zobrazenie aktuálnych, ako aj historických dát. Systém je verejne prístupný prostredníctvom webového portálu, tieto meteostanice tak umožňujú zobrazenie získaných dát v podstate komukoľvek a kdekoľvek vo svete.

Všetky informácie o projekte nájdete TU.