20. 04. 2020

Index inovácie slovenských samospráv

Mnohé krajiny sú v súčasnosti zapojené do hodnotiacich indexov, ktoré porovnávajú mestá v iniciatíve Smart City

Všetko o projekte
20. 04. 2020

Odkaz pre starostu

S hlásením podnetov na zlepšenie verejného priestoru pomáha už niekoľko rokov

Všetko o projekte
20. 04. 2020

Verejná súťaž ako prvok inovácie a prepájania riešení

Princíp architektonických, resp. urbanisticko-architektonických súťaží môže byť nezištne nenáročný

Všetko o projekte