29. 01. 2019

Projekt GEOCOM v Galante

Mesto Galanta sa zapojilo do medzinárodného projektu Geothermal Communities (GEOCOM), ktorého cieľom bolo demonštrovať najlepšie dostupné technológie pre využívanie geotermálnej energie v kombinácii s inovatívnymi opatreniami energetickej efektívnosti a integráciou niektorých ďalších…

Všetko o projekte
29. 01. 2019

Mesto Poprad súčasťou projektu Making City

Mesto Poprad získalo možnosť implementovať projekt zameraný na predchádzanie negatívnych dôsledkov otepľovania, poskytovanie kvalitnejších služieb obyvateľom a zvyšovanie kvality života v mestskom prostredí prostredníctvom nasadenia smart riešení a technológií. Mesto Poprad je…

Všetko o projekte
25. 01. 2019

Nitra chce byť Smart City – inteligentné mesto

Mesto Nitra sa postupnými krokmi začne meniť na Smart City – Inteligentné mesto.

Všetko o projekte