Nový komplexný systém aktívnej preferencie mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Žiline má výrazne znížiť meškanie spojov a ušetriť na palivách. Mesto Žilina ho spustilo v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Žiliny (DPMŽ) a financovalo ho prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Celkové náklady sa vyšplhali takmer na 1,955 milióna eur, z toho oprávnené výdavky dosiahli takmer 1,7 milióna eur.

Mesto Žilina projekt spolufinancovalo 5 % podielom, štátny rozpočet 10 % a Európska únia 85 %. Do projektu sú zapojené všetky svetelné križovatky v meste, s výnimkou križovatky na Ulici Kálov a križovatky na Rajeckej ceste pod budúcim privádzačom z diaľnice D1. Celkovo ide o deväť križovatiek, na ktorých je premávka riadená svetelnou signalizáciou.

Cieľom projektu preferencie vozidiel MHD je, aby žilinské trolejbusy a autobusy v čo najväčšej možnej miere dodržiavali cestovný poriadok a chodili v predpísaných intervaloch. „Palubné jednotky vo vozidlách MHD aktívne komunikujú s radičom cestnej dopravnej signalizácie na križovatke, ktorý riadi ich prejazd križovatkou podľa aktuálnej pozície. Radič vyhodnotí, či ide spoj načas, alebo mešká a podľa toho mu buď podrží signál zelenej, aby stihol prejsť, alebo dostane vodič informáciu, že má počkať na zastávke. Pretože, v opačnom prípade by sa zbytočne rozbiehal a brzdil a následne by stál v križovatke na červenú,“ vysvetlil riaditeľ DPMŽ.

Podľa riaditeľa dopravných systémov spoločnosti ALAM, s. r. o., Bratislava Alfonza Lančariča doplnili všetky svetelné signalizácie o potrebný hardvér na plne dynamické riadenie dopravy. „Pre tento systém bolo nevyhnutné dobudovať sedem kilometrov optickej infraštruktúry. Spolu to bolo deväť križovatiek. Na každej je aj stožiar s kamerou, ktorá sníma všetky štyri ramená križovatky a prenáša obraz online na dispečerské pracovisko. Na ňom majú prehľad o jednotlivých križovatkách a vedia vyhodnotiť krízové situácie v doprave, ktoré môžu nastať,“ podotkol Lančarič.

Súčasťou projektu je integračná platforma Invipo, ktorú môžu okrem dispečerov DPMŽ využívať aj obyvatelia Žiliny. „Platforma je dostupná prostredníctvom webovej stránky smart.zilina.sk alebo mobilnej aplikácie. Vďaka aplikácii Invipo nájdu obyvatelia na jednom mieste všetky informácie o aktuálnej doprave v meste, o uzáverách, nehodách či obchádzkových trasách. Môžu si tak ľahšie a efektívnejšie naplánovať prejazd mestom. Okrem toho tu nájdu aj reálne živé pohľady na dopravu prostredníctvom dopravných kamier. Cestujúcim MHD aplikácia poskytne informácie o spojoch, ich aktuálnej polohe, najbližšom odchode alebo umiestnení zastávok,“ dodala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.