Koncept spolupráce medzi mestskými prevádzkami a zberateľmi odpadu smerujúci k zatraktívneniu centrálnych oblasti mesta alebo aj atraktívnejšie centrum prostredníctvom spolupráce pri zbere komerčného odpadu. Prevádzky produkujúce určitý stanovený objem odpadu zodpovedajú za zber a odvoz komerčného odpadu vo vlastnej réžií. Vzhľadom na veľký výber súkromných spoločností zabezpečujúcich zber komerčného odpadu dochádza k situácií, kedy sa súčasne nachádza viacero zberateľských vozov v rušných nákupných zónach.

Tradičné spoločnosti jazdia jeden po druhom cez vnútorné oblasti mesta, zatiaľ čo zberajú odpadky iba od ich vlastných zákazníkov, pričom odpad od suseda je ponechaný konkurentovi. To vedie k menej atraktívnym nákupným oblastiam. Okrem toho spôsobuje zbytočné pohyby vozidiel v už preplnenom meste a vedie k znečisteniu ovzdušia, rušeniu hlukom a nebezpečným situáciám v premávke. Tento projekt skúma, ako môže spolupráca medzi podnikmi a zberateľmi odpadu prispieť k zatraktívneniu centrálnych oblasti miest.

Viac: https://amsterdamsmartcity.com/projects/commercial-waste-in-the-inner-city