Uľahčiť život ľudí a zlepšiť ich kvalitu života si za svoj cieľ zobralo niekoľko miest na Cypre. Pafos sa stala prvou obcou, ktorá prijala mobilnú aplikáciu na správu parkovacích plôch a priestorov. Obec sa v čo najkratšej dobe pokúša zrealizovať inštalačné práce na vysoko inovatívne pozemné snímače systému. Po dokončení bude táto nová aplikácia spravovať 3 100 parkovacích miest, ktoré budú stanovovať poplatok za ich využívanie meraním čistého času. Prostredníctvom mobilnej aplikácie občania obce ušetria nie len čas, ale aj námahu pri hľadaní voľných pracovných miest, zároveň umožní platbu parkovného cez samotnú aplikáciu alebo SMS. Okrem iných výhod „inteligentný“ systém pomôže obmedziť zbytočný pohyb vozidiel, integruje všetky skúsenosti používateľov do jednotnej akcie a výrazne skráti čas, čím zníži množstvo denných emisií z vozidla a v konečnom dôsledku dôjde k aplikácií prvého SMART riešenia z mnohých inovatívnych projektov, ktoré obec Pafos plánuje zrealizovať.

Začiatkom roka bol predstavený a spustený projekt systému online platformy a digitálnej aplikácie. Aplikácia poskytuje občanom realitu kombinujúcu virtuálne informácie so skutočným svetom. Inovatívna platforma ponúka multimediálne informácie o kľúčových oblastiach ako sú kultúra, životné prostredie, cestovný ruch a služby. Súčasťou digitálnej platformy je aj interaktívna mapa a kalendár udalostí s obsahom prístupným vo viacerých jazykoch (angličtina, gréčtina, ruština, hebrejčina alebo nemčina). Medzi ďalšie pripravované projekty inteligentného mesta patrí inštalácia inteligentných stožiarov, systémov pouličných lámp, vodného hospodárstva a digitalizácia mestských archívov. Hlavným cieľom obce Pafos je úspešná realizácia pripravovaných projektov do 18 mesiacov, aby sa Pafos mohol čím skôr zaradiť do zoznamu európskych inteligentných miest.

Viac: https://cyprus-mail.com/2021/09/12/a-smart-city-in-the-making/