REMOURBAN ako tretí projekt rámca Smart Cities and Communities financovaného prostredníctvom Horizon 2020 sa chýli ku koncu, na základe čoho, sa rozhodol podeliť o kľúčové zistenia získané počas trvania projektu.

REMOURBAN vyvinul model na zlepšenie energetickej efektívnosti, zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov, zníženie spotreby energie, zníženie emisií CO2 v mestských oblastiach, zároveň pretvára občanov na aktívnych aktérov obnovy ich miest. Model bol implementovaný a overený v období r. 2015 až 2019 v troch tzv. Lighthouse Cities Valladolid (Španielsko), Nottingham (Veľká Británia) a Tepebaşi (Turecko), zatiaľ čo bol testovaný a replikovaný v tzv. Fellow Cities ako Seraing (Belgicko) a Miškolc ( Maďarsko).

E-kniha Urban Regeneration Model je metodický sprievodca technickými a netechnickými inováciami za účelom dosiahnutia inteligentnejších a udržateľnejších miest. Táto ľahko použiteľná príručka sumarizuje kľúčové vlastnosti modelu mestskej regenerácie. Je určený pre samosprávu, verejné orgány a vlády, ktoré sa snažia o to, aby boli mestá inteligentnejšie a udržateľnejšie.

Viac: REMOURBAN Best Practices e-Book