Iniciatíva využitia plného potenciálu plochy striech si uvedomuje nový rozmer mestských aglomerácií na najviac nerozvinutých miestach – strechách! Okrem výhod, ktoré nesú zelené strechy, iniciatíva podstatne vníma ich fantastický vzhľad. Cieľom je mať do roku 2020 aspoň 10% všetkých striech zelených a v budúcnosti neponechať jedinú strechu nevyužitú. Od jej začiatku v apríli r. 2016 sa zaregistrovalo už viac ako 140 strešných plôch a bolo spracovaných 40 projektov, ktoré korešpondujú s rozmerom 14 000 m² v troch mestách v Holandsku, ktoré stoja za pôvodnou myšlienkou celej iniciatívy.

Iniciatíva ako nezávislá nadácia podporujúca udržateľné strešné projekty najmä; podporuje bytové agentúry, developerov, investorov a ostatných vlastníkov nehnuteľností, aby sa usilovali o trvalú udržateľnosť svojich striech, posudzuje potenciál, vyvíja projekty a poskytuje majiteľom striech návod od nápadu k realizácii, podporuje vedenie vlád pri formulovaní a dosahovaní ich cieľov v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy a odolnosti miest, rozširuje multifunkčné strechy v obchodných štvrtiach.

Viac: https://www.rooftoprevolution.nl/