Smart City Infrastructure Fund ako prvý svojho druhu na svete je iniciatívou holandského investičného penzijného fondu APG patriaceho pod holandský národný penzijný fond ABP a jeho správcu Whitehelm Capital, ktorí v novembri 2018 oznámili prvé kolo jeho fundrisingu v hodnote 250 miliónov EUR. Investičný nástroj združujúci investície penzijných fondov do vybranej infraštruktúry inteligentných miest naprieč Európou, Severnou Amerikou, Austráliou a ďalšími významnými mestskými oblasťami na svete, poslúži k dlhodobému financovaniu infraštruktúry Smart City projektov.

Fond založený minulý rok, ktorý je určený na dlhodobé financovanie projektov v oblasti inteligentných miest, už aj rozhodol realizovať jeho prvú investíciu vo výške viac ako 75 miliónov dolárov do optickej siete v meste Fullerton v Californii (USA). Sieť prinášajúca výrazne zrýchlenie internetu nielenže uspokojí rastúci dopyt po údajoch zo zariadení budúcej generácie v domácnostiach a podnikoch, ale tiež uľahčí šírenie nových riešení Smart City v kľúčových mestských službách, ako sú riadenie dopravy, pouličné osvetlenie a pohotovostné služby. Optická sieť bude okrem toho poskytovať platformu pre budúce rozširovanie mobilných sietí 5G a internetu.

Mesto Fullerton s populáciu približne 135 000 obyvateľov, približne 50 000 domácnosťami a 5 000 podnikmi očakáva, že 33 % až 50 % súčasných zákazníkov (rezidenčných a komerčných) prejde do najnovšej siete už v prvom období po jeho implementácií. Mesto bude využívať sieť na poskytovanie služieb po celom meste, ako sú wi-fi, verejné senzory, signály riadenia dopravy, CCTV operácie, systémy riadenia pouličného osvetlenia a povodňové senzory.

Viac: Discover Smart City Infrastructure Fund