Semafory sú kľúčovým faktorom inteligentnej mobility a plynulosti v premávke. V blízkom období by mali práve semafory s funkciou rozpoznávania chodcov a celkového prepojenia premávky zabezpečiť plynulejšiu a efektívnejšiu premávku pre Viedenčanov.

Systém vyvinutý Technickou univerzitou v Grazi a Departmentom MA 33 mesta Viedeň sa výrazne líši od jednoduchých snímačov pohybu. Zatiaľ čo doterajší semafor sa prepne na zelenú pokiaľ zaregistruje akýkoľvek objekt, vyvinutý systém rozoznáva kamerou nielen ľudí, ale aj úmysel osoby prejsť na prechode pre chodcov. Systém dokáže zistiť, či osoba chce reálne prekročiť cestu alebo v skutočnosti nemá nič spoločné s premávkou. Účelom nových semaforov je preto optimalizovať čakacie doby a zlepšiť pohodlie pre chodcov.

Popri semaforoch s funkciou rozpoznávania chodcov sa mesto Viedeň usiluje o to, aby bola sieť semaforov ako celok inteligentnejšia a flexibilnejšia. To sa má dosiahnuť prepojením všetkých semaforov, čo umožní vzájomnú komunikáciu jednotlivých semaforov a rýchlejšie riešenie nepredvídateľných dopravných zdržaní spôsobených nehodami alebo opravami. Fázy semafora sa tak môžu prispôsobiť aktuálnej dopravnej situácii, zlepšiť tým dopravný tok a znížiť emisie.

Semafory majú takisto odovzdávať cenné informácie o premávke smartfónom a navigačným zariadeniam. Na základe týchto informácií je možné ďalej vypočítať, akou rýchlosťou sa musí auto pohybovať, aby čo najmenej zastavovalo na červených svetlách. Alebo, zelená vlna sa prispôsobí zodpovedajúcemu označeniu pozdĺž určitých ulíc. Rovnako vzniká príležitosť vytvoriť zelenú vlnu s rýchlosťou 40 km/h čím sa prirodzene znižujú emisie.

V spolupráci s Hlavným inštitútom meteorológie a geodinamiky budú semafory vo Viedni v najbližších rokoch vybavené približne 10 000 senzormi počasia a okolitého prostredia. To umožní množstvo aplikácií využívajúcich analýzu zberu veľkých dát. Napríklad pomocou inteligentného riadenia dopravného toku je možné zistiť tepelné ostrovy alebo zlepšiť kvalitu ovzdušia. Podľa inštitútu je systém udržateľný a navrhnutý tak, aby bolo možné pripojiť akýkoľvek druh senzorov. Merania tým poskytnú obrovské množstvo údajov každý deň a budú analyzované a spracované výkonnými počítačmi.

Viac: Smart Traffic Lights

Náhľad: Vadym Lebedych on Unsplash / jonathan wilson rosas peña on Unsplash