Zníženie dopravného ruchu implementáciou inteligentných systémov. Región hlavného mesta Holandska je jedným z najrušnejších regiónov v krajine. V regióne sú aktívni traja správcovia ciest; mesto Amsterdam, provincia Severný Holland a národná vláda. Spočiatku sa všetci snažili optimalizovať tok dopravy vo svojej oblasti riadenia, ale opatrenia, ktoré prijímali, boli spôsobilé navzájom sa neraz negovať. Na zlepšenie dopravnej situácie v regióne tak bola potrebná spolupráca medzi všetkými stranami. Výsledkom spolupráce je „virtuálny manažér dopravy“, de facto automatický manažér dopravy, predstavujúci prvotinu v rámci celej krajiny.   

Od začiatku iniciatívy regionálnej spolupráce a zavádzania inteligentného riadenia dopravy sa percento časových strát v oblasti znížil od 10 percent. Inteligentný systém riadenia dopravy sa dá ľahko pripraviť na spojenie s palubným a navigačným zariadením. Dopravný systém využívaný mestom, ktorý je napojený na  systém národnej vlády, môže vidieť naraz, čo sa deje na spoločnej obrazovke. Takto môžu centrá spoločne a automaticky riadiť dopravu v rámci celého regiónu.

Viac: https://amsterdamsmartcity.com/projects/smart-traffic-management