Smart city v praxi

9. novembra I2022 online

Spoločenský rozvoj krajín EÚ vrátanie Slovenska ja spojený s transformáciou k post-industriálnej a vedomostne založenej spoločnosti. Tento proces zasahuje do všetkých sfér života. V tomto zohrávajú významnú úlohu aj mestá a mestské regióny. Mnoho miest na Slovensku sa snaží byť smart, a viaceré z nich už položili základy pre implementáciu smart riešení. Stratégia smart city musí byť riadiacim nástrojom so všetkými jeho atribútmi. Moderné technológie musia byť implementované ako technické prostriedky na dosahovanie sociálnych, a následne ekonomických cieľov mesta, obce či regiónu. Súčasťou tohto e-workshopu, ktorý sa koná 9.11.2022, budú rôzne prezentácie skúseností, príležitostí a konkrétnych riešení pre smart mestá, obce či regióny priamo od predstaviteľov smart klubov a miest  Slovenska ako napríklad Michalovce, Šaľa či Prešov, ale aj z Čiech. Organizuje ho Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy UPJŠ v Košiciach a koná sa online prostredníctvom MS Teams.

Aktuality

Naši kolegovia na Smart City Expo World Congress 2023 v Barcelone

ČÍTAŤ VIAC

Slovenské samosprávy na Portugal Smart Cities Summit 2023 – Panelová diskusia na tému „Inteligentný rozvoj slovenských miest“

ČÍTAŤ VIAC

Staňte sa jedným z členov delegácie MIRRI SR na Portugal Smart Cities Summit 2023 v Lisabone

ČÍTAŤ VIAC
VŠETKY AKTUALITY