Budovanie inteligentných miest a regiónov

18. júna I2019 Bratislava

Dňa 18. júna 2019 sa v Bratislave uskutočnil druhý ročník odbornej konferencie s tematikou Smart Cities s názvom „Budovanie inteligentných miest a regiónov“.

Tohtoročné témy boli zamerané na vízie a stratégie miest, ktorých cieľom bolo predstaviť inovatívny postup miest, ich rozvoj a premenu na inteligentné mestá. Pozvaní hostia diskutovali a priniesli účastníkom cenné skúsenosti na tému inovácií a technológií vo všetkých oblastiach správy, rozvoja miest a regiónov.

Aktuálny stav prípravy zavádzania dlhodobého strategického riadenia a plánovania na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu podrobne priblížil riaditeľ odboru strategického plánovania Kvetoslav Kmec „Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030“. Využitie možnosti financovania z fondov EÚ na najbližšie obdobie predstavil, rovnako za úrad, riaditeľ odboru metodiky a koordinácie subjektov Matúš Drotár v príspevku „EÚ fondy 2021 – 2027“.

Viac: http://smartcluster.sk/konferencie_post/budovanie-inteligentnych-miest-a-regionov/ 

Aktuality

Konferencia a výstava Smart Cities Connect vo Washingtone po dvoch rokoch privítala mnoho expertov v snahe pokračovania v budovaní Smart Cities

ČÍTAŤ VIAC
VŠETKY AKTUALITY