Letná škola Smart Cities

16. júna I2019 Štokholm

Letná škola Smart Cities s poradovým číslom 13, organizovanej prostredníctvom Smart Cities klub v spolupráci so Slovenským veľvyslanectvom vo Švédsku, sa tentokrát konala v Štokholme. Atmosféra dobre fungujúceho veľkomesta, spokojných obyvateľov, ale aj ľudí uvedomujúcich si dôležitosť životného prostredia. Motivujúce!

„V Štokholme sa nám dostalo prijatia na najvyššej úrovni. Prezidentka mestského zastupiteľstva mesta Štokholm (najvyššia volená funkcia) – pani Cecilia Brinck – nás nielen prijala, privítala, ale mala pre nás pripravenú prvú prezentáciu. Veľmi ľudsky a zároveň so znalosťou veci nám predstavila fungovanie mesta z hľadiska politického usporiadania, organizačnej štruktúry a prepojenia jednotlivých oddelení a ich kompetencií. Zároveň nám priblížila víziu mesta Štokholm, ktoré chce byť do roku 2040 naj Smart mesto na svete. Bolo inšpiratívne počúvať, ako sa na vážnych a pre mesto dôležitých veciach vedia zhodnúť zástupcovia koalície ako aj opozície a ako je ich fungovanie postavené na vzájomnom rešpekte a spolupráci. Mesto ako také je zároveň veľmi efektívne a v oblastiach, ktoré majú dosah na okolité mestá resp. komúny, úzko spolupracujú aj v rámci regiónu…“

Viac: https://smartcitiesklub.sk/letna-skola-smart-cities-tentokrat-v-stokholme/

Aktuality

 • 09. júla 2020
 • CKO

S účasťou v The 100 Intelligent Cities Challenge sa počíta aj s Bratislavou

ČÍTAŤ VIAC
 • 08. júla 2020
 • CKO

Výzva „Moderné technológie“ ide do druhého kola

ČÍTAŤ VIAC
 • 30. júna 2020
 • CKO

Projekt RESILIO podporený iniciatívou UIA hľadá mestá, ktoré chcú vyskúšať koncept Smart Blue-Green Roofs.

ČÍTAŤ VIAC
 • 23. júna 2020
 • CKO

JARNÁ ITAPA: MESTÁ BUDÚCNOSTI – NAJPRV TESTUJTE FUNKČNOSŤ INOVÁCIÍ V PRAXI, AŽ POTOM OBSTARÁVAJTE

ČÍTAŤ VIAC
 • 17. júna 2020
 • CKO

Odštartoval IV. ročník súťaže „Chytrá města pro budoucnost 2020“

ČÍTAŤ VIAC
 • 12. júna 2020
 • CKO

Nové alebo potvrdené termíny medzinárodných konferencií s témou Smart City

ČÍTAŤ VIAC
VŠETKY AKTUALITY