Letná škola Smart Cities

16. júna I2019 Štokholm

Letná škola Smart Cities s poradovým číslom 13, organizovanej prostredníctvom Smart Cities klub v spolupráci so Slovenským veľvyslanectvom vo Švédsku, sa tentokrát konala v Štokholme. Atmosféra dobre fungujúceho veľkomesta, spokojných obyvateľov, ale aj ľudí uvedomujúcich si dôležitosť životného prostredia. Motivujúce!

„V Štokholme sa nám dostalo prijatia na najvyššej úrovni. Prezidentka mestského zastupiteľstva mesta Štokholm (najvyššia volená funkcia) – pani Cecilia Brinck – nás nielen prijala, privítala, ale mala pre nás pripravenú prvú prezentáciu. Veľmi ľudsky a zároveň so znalosťou veci nám predstavila fungovanie mesta z hľadiska politického usporiadania, organizačnej štruktúry a prepojenia jednotlivých oddelení a ich kompetencií. Zároveň nám priblížila víziu mesta Štokholm, ktoré chce byť do roku 2040 naj Smart mesto na svete. Bolo inšpiratívne počúvať, ako sa na vážnych a pre mesto dôležitých veciach vedia zhodnúť zástupcovia koalície ako aj opozície a ako je ich fungovanie postavené na vzájomnom rešpekte a spolupráci. Mesto ako také je zároveň veľmi efektívne a v oblastiach, ktoré majú dosah na okolité mestá resp. komúny, úzko spolupracujú aj v rámci regiónu…“

Viac: https://smartcitiesklub.sk/letna-skola-smart-cities-tentokrat-v-stokholme/

Aktuality

R. Raši: Pre napĺňanie cieľov gigabitovej stratégie spolupracujeme s kľúčovými operátormi

ČÍTAŤ VIAC
  • 24. októbra 2019
  • CKO

Úrad vicepremiéra vlády posilňuje povedomie o právnych aspektoch eurofondov

ČÍTAŤ VIAC
  • 24. septembra 2019
  • CKO

Téma Smart City je jednou z priorít Slovenska pre nové programové obdobie

ČÍTAŤ VIAC
  • 23. augusta 2019
  • CKO

Podpora inteligentných miest bola témou panelovej diskusie v Bardejove

ČÍTAŤ VIAC
VŠETKY AKTUALITY