4. októbra 2019

Druhý ročník Šarišského hackathonu

1. novembra 2019

Bratislava sa zapojila do projektu ATELIER

7. novembra 2019

Víťazi oceňovania projektov energetickej efektívnosti za rok 2019

19. novembra - 21. novembra 2019

Smart City Expo World Congress