10. februára 2020

Konferencia Smart Cities klubu 23. apríla 2020

26. februára 2020

Jarná ITAPA 2020 – Mesto budúcnosti

9. marca 2020

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

10. marca 2020

Príspevok k energetickej efektívnosti ridinných domov na Slovensku