Vyhlásená výzva

Centrálna evidencia vôd a kanalizácií (CEVAK)

Vyhlásená: 1. septembra 2021
Ukončená: 1. novembra 2021

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Ministerstvo investícií, regionálne rozvoja a informatizácie SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlasuje priamu výzvu v rámci národného projektu Centrálna evidencia vôd a kanalizácií (CEVAK) s cieľom zlepšovania celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje s umožnením modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami.

Viac: Centrálna evidencia vôd a kanalizácií