Pre rýchlejšie vyhľadávanie použite filter.

Vyhlásená výzva

OPKZP-PO4-SC441-2018-39 – 39. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území

Vyhlásená: 6. apríla 2018
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj