Pre rýchlejšie vyhľadávanie použite filter.

Vyhlásená výzva

Výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v oblasti infoaktív

Vyhlásená: 22. júla 2021
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie:

Vyhlásená výzva

OPKZP-PO4-SC431-2021-68 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Vyhlásená: 13. júla 2021
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Vyhlásená výzva

OPII-MH/DP/2021/12.1-33 Podpora projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji

Vyhlásená: 4. mája 2021
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Miesto realizácie: Bratislavský kraj

Vyhlásená výzva

OPII-MH/DP/2021/9.5-31 Synergická podpora projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

Vyhlásená: 28. apríla 2021
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Vyhlásená výzva

IROP-PO1-SC122-2020-59 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Vyhlásená: 5. augusta 2020
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj