Vyhlásená výzva

IROP-PO1-SC122-2020-59 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Vyhlásená: 5. augusta 2020
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 08.05.2020 výzvu zameranú na zvýšenie atraktivity, predovšetkým, cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb nemotorovej dopravy s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59.

Podpora v rámci Výzvy je zameraná na investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie cyklistickej dopravy a celkového zvyšovania atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti.

Viac: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb