Vyhlásená výzva

IROP-PO3-SC31-2019-49 – Zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents)

Vyhlásená: 4. júla 2019
Ukončená: 9. decembra 2019

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Podrobné informácie o výzve sú dostupné po kliknutí na tento odkaz: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=7885e724-c4b6-4cff-b7b0-e79efb06e678