Vyhlásená výzva

OPII-2018/7/4-DOP – Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – Migrácia ISVS do IaaS

Vyhlásená: 2. júla 2018
Ukončená: 25. marca 2019

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Výzva Migrácia informačného systému verejnej správy do cloudovej Infraštruktúry ako služby uľahčí potenciálnym žiadateľom premiestniť svoje informačné systémy do vládneho cloudu. Celkovým cieľom je racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu a prostredníctvom nej zvýšenie efektivity vynaložených zdrojov (čas a financie) verejnej správy na obstarávanie, nasadzovanie a prevádzku IKT riešení.

Nenávratné finančné príspevky z tejto výzvy budú poskytnuté vo výške od 75-tisíc až 750-tisíc eur z 10-miliónového balíka.

Podrobné informácie o výzve sú dostupné TU.