Vyhlásená výzva

OPII-2019/7/10-DOP – Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy

Vyhlásená: 23. septembra 2019
Ukončená: 27. januára 2020

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Cieľom tejto dopytovo-orientovanej výzvy je realizovať projekty zamerané na analytické využitie dát v definovanej problémovej oblasti s cieľom poskytnúť riešenia pre zlepšenie rozhodovania a zabezpečenia fungovania verejnej správy.

Viac: Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy