Vyhlásená výzva

OPII-2019/7/7-DOP – Migrácia ISVS do IaaS

Vyhlásená: 18. júla 2019
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Podrobné informácie o výzve sú dostupné po kliknutí na tento odkaz: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=f4db2fd1-f25d-4afe-825a-7bbee2ba2461