Vyhlásená výzva

OPII-2019/7/9-DOP – Digitálna inklúzia

Vyhlásená: 23. septembra 2019
Ukončená: 27. januára 2020

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Cieľom tejto dopytovo-orientovanej výzvy je zabezpečenie inklúzie znevýhodnených skupín do digitálneho prostredia, zlepšenie ich digitálnych zručností a zvýšenie využívania asistenčných technológií s cieľom inklúzie znevýhodnených skupín.

Viac: Digitálna inklúzia