Vyhlásená výzva

OPII-2019/7/9-DOP – Digitálna inklúzia

Vyhlásená: 23. septembra 2019
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Cieľom tejto dopytovo-orientovanej výzvy je zabezpečenie inklúzie znevýhodnených skupín do digitálneho prostredia, zlepšenie ich digitálnych zručností a zvýšenie využívania asistenčných technológií s cieľom inklúzie znevýhodnených skupín.

Viac: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=61609d01-6700-4310-8887-46d94f427f93