Vyhlásená výzva

OPII-MH/DP/2021/12.1-33 Podpora projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji

Vyhlásená: 4. mája 2021
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Miesto realizácie: Bratislavský kraj

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom samosprávnom kraji s kódom výzvy: OPII-MH/DP/2021/12.1-33.

Viac: Výzva zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu