Vyhlásená výzva

OPII-MH/DP/2021/9.5-31 Synergická podpora projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

Vyhlásená: 28. apríla 2021
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc (kód výzvy: OPII-MH/DP/2021/9.5-31).

Cieľom výzvy je poskytnúť podporu podnikom, ktoré sú prijímateľom regionálnej investičnej pomoci poskytovanej zo štátneho rozpočtu SR v podobe priamej pomoci určenej na obstarávanie strojov, prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku (priemyselné práva, licencie, know-how), ktorý bude využívaný pri vývoji alebo inovácií technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov za účelom ich použitia vo výrobe a/alebo pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu alebo pri inovácií produkčného procesu žiadateľa.

Viac: Synergická podpora projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc