Vyhlásená výzva

OPKZP-PO1-SC141-2019-55 – 55. Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Vyhlásená: 30. septembra 2019
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Cieľ: Cieľom výzvy je zníženie emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia, ktoré vznikajú pri spaľovaní pevného paliva v spaľovacích zariadeniach (kotloch) v domácnostiach pri kúrení alebo prípravy teplej vody. Cieľ sa dosiahne prostredníctvom náhrady spaľovacích zariadení na tuhé palivo (najmä drevo a uhlie) za nové kotle na zemný plyn v domácnostiach.

Podrobné informácie o výzve sú dostupné po kliknutí na tento odkaz: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU