Pre rýchlejšie vyhľadávanie použite filter.

Vyhlásená výzva

OPKZP-PO4-SC411-2018-41 – 41.VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽoNFP – Výstavba zariadení na: využitie aeroterm., hydroterm. alebo geoterm. energie s použitím tepel. čerpadla; využitie geoterm. energie priamym využitím na výrobu tepla; výrobu a energet. využívanie skládk. plynu a plynu z ČOV

Vyhlásená: 31. mája 2018
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Vyhlásená výzva

OPKZP-PO2-SC211-2018-40 – 40. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

Vyhlásená: 20. apríla 2018
Ukončená: 2. decembra 2019

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Vyhlásená výzva

OPKZP-PO4-SC441-2018-39 – 39. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území

Vyhlásená: 6. apríla 2018
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj