Vyhlásená výzva

SC5-14-2019-Visionary and integrated solutions to improve well-being and health in cities

Vyhlásená: 14. novembra 2018
Ukončená: 4. septembra 2019

Operačný program: Horizont 2020
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Podporené budú opatrenia na zavedenie vizinárskych a integrovaných riešení (napr. záhrady na terapie, mestské obývačky, kreatívne ulice, mestské farmy) na pomedzí sociálnej, kultúrnej, digitálnej a z prostredia vychádzajúcej inovácie na zlepšenie zdravia a blahobytu obyvateľov miest. Opatrenia majú preukázať ako integrácia týchto riešení do inovatívneho manažmentu využívania pôdy, mestského dizajnu a plánovania môže znížiť environmentálne záťaže s dopadom na zdravie v sociálne zanedbaných susedstvách, posilniť rovnocenný prístup do verejného priestoru pre všetkých, rozšíriť jeho kvalitu a využitie a podporiť udržateľnú mestskú mobilitu.

Od podporených projektov sa očakáva vytvorenie udržateľných dlhotrvajúcich dátových platforiem zabezpečujúce otvorené  a konzistentné údaje o dopadoch zavedených riešení a zabezpečiť interoperabilitu s ostatnými dátovými infraštruktúrami pre efektívnu komunikáciu, verejné konzultácie, výmenu postupov a zdieľanie skúseností.

Náklady na  budovanie a inštaláciu opatrení „zameraných na infraštruktúru“ nepresiahnu 20% celkových oprávnených nákladov.

Očakávané dopady:

Od projektu sa očakáva, že prispeje k:

  • Vysokej kvalite, multifunkčnému, verejnému priestoru, ktorý je schopný integrovať digitálnu, sociálnu, kultúrnu a na z prostredia vychádzajúce inováciu s cieľom rozšíriť zdravie a blahobyt pri zaistení „práva na mesto“ podľa the Habitat III New Urban Agenda;
  • Tomu, že európske mestá budú svetovými ambasádormi udržateľného životného štýlu poskytujúce univerzálny prístup k zelenším, bezpečným, inkluzívnym a dostupným verejným priestorom, aj s ohľadom na rodovú dimenziu;
  • Participatívnym prístupom pri redizajnovaní a transformácii verejných priestorov na zvýšenie zdravia a blahobytu v mestách prostredníctvom verjeno-súkromných partnerstiev;
  • Zrozumiteľnejšiemu vyhodnoteniu udržateľnosti a odolnosti miest prostredníctvom ukazovateľov zdravia ablahobytu;
  • Vytvoreniu inovatívnych systémov monitorovania na meranie účinkov (negatívnych aj pozitívnych) a zachytenie rôznorodých prínosov vytvorených riešeniami vychádzajúcimi z prostredia vo vzťahu k zdraviu a blahobytu.

Podmienkou je vytváranie konzorcií viacerých partnerov z opravnéných krajín.

Podrobné informácie o výzve sú dostupné TU.