Vyhlásená výzva

SC5-20-2019 – Transforming historic urban areas and/or cultural landscapes into hubs of entrepreneurship and social and cultural integration

Vyhlásená: 14. novembra 2018
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Horizont 2020
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Opatrenia na rozvoj, preukázanie a dokumentovanie stratégií, prístupov a riešení na reaktiváciu a regeneráciu historických mestských plôch a/alebo krajinných kultúr. Posilnenie inovácie relevantnými start-upmi, kultúrnym a kreatívnym priemyslom vrátane digitálnych technológií, malovýrobcami a miestnymi remeselníkmi, dielňami, napr. pre adaptačné znovu využitie a vplyv hodnôt dedičstva a sociálnej integrácie. Riešenia majú byť spolutvorené, spoluriadené a spoluzavedené na vhodnej úrovni (napr. pre štvrte, budovy, verejné priestory atď.), v rámci širšieho kontextu mestského a regionálneho rozvoja, pri zapojení miestneho obyvateľstva, výskumných centier, vhodných autorít, inovátorov, univerzít, nositeľov diania v meste a podľa vhodnosti aj nových populačných skupín.

Očakávaný dopad:

Očakáva sa, že výsledky projektu prispejú k:

  • Zvráteniu trendov úpadku a zanedbávania historického dedičstva na mestských plochách a krajinách;
  • Novým a otestovaným plánom sociálne a ekonomicky udržateľnej regenerácie európskych historických mestských plôch a krajinných kultúr so zlepšenou kvalitou života, sociálnej súdržnosti a integrácie;
  • Posilneniu inovácie zameranej na dedičstvo a kultúru, tvorivosti, podnikaniu a ľahkej „industrializácie“ historických mestských plôch a krajinných kultúr;
  • Medziodvetvovej spolupráce, tvorbe pracovných miest a zručností v kultúrnych a tvorivých odvetviach a inovatívnej výrobe spojenej s kultúrnym dedičstvom.

Podmienkou je vytváranie konzorcií viacerých partnerov z opravnéných krajín.

 

Podrobné informácie o výzve sú dostupné TU.