Vyhlásená výzva

OPII-2019/7/10-DOP – Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy

Vyhlásená: 23. septembra 2019
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Cieľom tejto dopytovo-orientovanej výzvy je realizovať projekty zamerané na analytické využitie dát v definovanej problémovej oblasti s cieľom poskytnúť riešenia pre zlepšenie rozhodovania a zabezpečenia fungovania verejnej správy.

Viac: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=e2be567a-e6b1-4d34-8df7-d0c885c68fbd