30. 05. 2019

The Smart Cities Information System

The Smart Cities Information System (SCIS) je platforma na výmenu údajov, skúseností a know-how o na spolupráci pri vytváraní inteligentných miest, ktoré poskytujú svojim občanom vysokú kvalitu života v čistom, energeticky účinnom a ekologicky priaznivom prostredí. SCIS spája projektantov, mestá, výskumné inštitúcie, priemysel, expertov a občanov z celej Európy.

Viac o platforme po kliknutí na tento odkaz: The Smart Cities Information System (SCIS)

The Smart Cities Information System a projekty financované Európskou komisiou si môžete prezrieť po kliknutí na tento odkaz

Všetko o projekte
29. 01. 2019

SHARING CITIES

Sharing Cities nie je len projektom ale predstavuje komplexný program, ktorý slúži na financovanie komplexných aktivít v rámci premeny miest na inteligentné samosprávy. Projekt obsahuje široké spektrum aktivít od obnovy budov, zdieľania elektrických áut a bicyklov, inštalácia inteligentných systémov pre riadenie energie, inteligentné osvetlenie a až po zavedenie mestskej platformy pre zdieľanie dát z rôznych senzorov a informačných systémov. Prostredníctvom podpory medzinárodnej spolupráce medzi priemyslom a mestami sa projekt snaží rozvíjať cenovo dostupné, integrované riešenia inteligentných miest s vysokým trhovým potenciálom. Jedným z hlavných cieľov projektu je pritiahnuť investície vo výške 500 miliónov EUR a zapojiť viac ako 100 samospráv v Európe.

Všetky informácie o projekte nájdete TU.

Všetko o projekte
29. 01. 2019

ENTROPY

Cieľom projektu Entropy bol dizajn a zavedenie inovatívneho IT ekosystému zameraného na zlepšenie energetickej efektívnosti prostredníctvom lepšieho porozumenia, zvýšenia angažovanosti a zmien v správaní spotrebiteľov. Projekt sa zameral na zber dát z rôznych dátových zdrojov, analýzu dostupných dát a poskytovanie interaktívnych služieb, aplikácií a hier pre používateľov s cieľom zvýšiť ich záujem o aktivity venujúce sa zvyšovaniu energetickej efektívnosti. Projekt sa prostredníctvom svojich výstupov zameral tiež na aktivity, ktoré by mali zmeniť životný štýl používateľov a zvýšiť ich povedomie o potrebe väčšej energetickej efektívnosti pri realizácii každodenných aktivít.

Všetky informácie o projekte nájdete TU.

Všetko o projekte