29. 01. 2019

SHARING CITIES

Sharing Cities nie je len projektom ale predstavuje komplexný program, ktorý slúži na financovanie komplexných aktivít v rámci premeny miest na inteligentné samosprávy. Projekt obsahuje široké spektrum aktivít od obnovy budov, zdieľania elektrických áut a bicyklov, inštalácia inteligentných systémov pre riadenie energie, inteligentné osvetlenie a až po zavedenie mestskej platformy pre zdieľanie dát z rôznych senzorov a informačných systémov. Prostredníctvom podpory medzinárodnej spolupráce medzi priemyslom a mestami sa projekt snaží rozvíjať cenovo dostupné, integrované riešenia inteligentných miest s vysokým trhovým potenciálom. Jedným z hlavných cieľov projektu je pritiahnuť investície vo výške 500 miliónov EUR a zapojiť viac ako 100 samospráv v Európe.

Všetky informácie o projekte nájdete TU.

Všetko o projekte
29. 01. 2019

ENTROPY

Cieľom projektu Entropy bol dizajn a zavedenie inovatívneho IT ekosystému zameraného na zlepšenie energetickej efektívnosti prostredníctvom lepšieho porozumenia, zvýšenia angažovanosti a zmien v správaní spotrebiteľov. Projekt sa zameral na zber dát z rôznych dátových zdrojov, analýzu dostupných dát a poskytovanie interaktívnych služieb, aplikácií a hier pre používateľov s cieľom zvýšiť ich záujem o aktivity venujúce sa zvyšovaniu energetickej efektívnosti. Projekt sa prostredníctvom svojich výstupov zameral tiež na aktivity, ktoré by mali zmeniť životný štýl používateľov a zvýšiť ich povedomie o potrebe väčšej energetickej efektívnosti pri realizácii každodenných aktivít.

Všetky informácie o projekte nájdete TU.

Všetko o projekte
29. 01. 2019

PITAGORAS

Projekt PITAGORAS sa zameriaval na efektívnu integráciu mestských štvrtí s priemyselnými parkami prostredníctvom tzv. inteligentných tepelných sietí (smart thermal grids). Boli vytvorené a otestované technológie a koncepty pre spätné získavanie odpadového tepla s nízkou a strednou teplotou, vrátane integrácie s obnoviteľnými zdrojmi energie, ako aj zásobovania mestských štvrtí teplom a elektrinou. Keďže viacero uvažovaných konceptov a technológií nebolo v čase vzniku projektu považovaných za spoľahlivé zdroje tepla, reálna aplikácia týchto technológií zlyhala ešte skôr ako sa začala posudzovať nákladová stránka technológií. Preto si dal projekt za cieľ zmeniť tento negatívny pohľad a prostredníctvom dvoch demonštračných zariadení preukázať spoľahlivosť nových technológií a konceptov.

Všetky informácie o projekte nájdete TU.

Všetko o projekte