10. 10. 2019

IMD Smart City Index

IMD Smart City Index je prvý globálny index hodnotiaci „Smart“ úroveň miest, ktorý posudzuje mestské oblastí aj na základe vnímania občanov. To, ako občania vnímajú rozsah a vplyv úsilia o to, aby ich mestá boli inteligentné, je v hodnotení vyvažované hospodárskymi a technologickými aspektmi.

Všetko o projekte
10. 09. 2019

Smart City Infrastructure Fund

Smart City Infrastructure Fund ako prvý svojho druhu na svete je iniciatívou holandského investičného penzijného fondu APG patriaceho pod holandský národný penzijný fond ABP a jeho správcu Whitehelm Capital, ktorí v novembri 2018 oznámili prvé kolo jeho fundrisingu v hodnote 250 miliónov EUR.

Všetko o projekte
13. 08. 2019

Smart traffic management

Zníženie dopravného ruchu implementáciou inteligentných systémov. Región hlavného mesta Holandska je jedným z najrušnejších regiónov v krajine. V regióne sú aktívni traja správcovia ciest; mesto Amsterdam, provincia Severný Holland a národná vláda.

Všetko o projekte