Pre rýchlejšie vyhľadávanie použite filter.

Vyhlásená výzva

Zlepšenie otvorených softvérových a hardvérových projektov

Vyhlásená: 16. júla 2024
Ukončená: 1. októbra 2024

Operačný program: Grant
Miesto realizácie: Celé územie SR

Vyhlásená výzva

Startup Voucher 2024

Vyhlásená: 9. júla 2024
Ukončená: 15. septembra 2024

Operačný program: Grant
Miesto realizácie: Celé územie SR

Vyhlásená výzva

Digitálna budúcnosť kultúrneho dedičstva

Vyhlásená: 20. júna 2024
Ukončená: 22. januára 2025

Operačný program: Horizont Európa
Miesto realizácie: Celé územie SR

Vyhlásená výzva

PSK-MIRRI-613-2024-ITI-EFRR – Podpora medzisektorových inovačných partnerstiev prostredníctvom integrovaných územných investícií

Vyhlásená: 10. júna 2024
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Program Slovensko
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Vyhlásená výzva

Dotácia na inovatívne projekty v priemysle

Vyhlásená: 1. júna 2024
Ukončená: 8. júla 2024

Operačný program: Dotácia
Miesto realizácie: Celé územie SR