Pre rýchlejšie vyhľadávanie použite filter.

Vyhlásená výzva

Výzva č. OPII-2021/7/17-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Moderné technológie II“

Vyhlásená: 9. decembra 2021
Ukončená: 28. júna 2022

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Krajské mestá okrem Bratislavy, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Vyhlásená výzva

Krok za krokom

Vyhlásená: 1. septembra 2021
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Vyhlásená výzva

OPII-MH/DP/2021/9.5-34 – Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European battery innovation

Vyhlásená: 31. augusta 2021
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Vyhlásená výzva

Výzva č. OPII-2021/7/14-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Malé zlepšenia eGov služieb“

Vyhlásená: 12. augusta 2021
Ukončená: 28. februára 2022

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Miesto realizácie: Organizácie štátnej správy, Subjekty verejnej správy

Vyhlásená výzva

Výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v oblasti infoaktív

Vyhlásená: 22. júla 2021
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie: