Pre rýchlejšie vyhľadávanie použite filter.

Vyhlásená výzva

PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR – Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa

Vyhlásená: 20. februára 2024
Ukončená: 26. júna 2024

Operačný program: Program Slovensko
Miesto realizácie: Vyššie územné celky

Vyhlásená výzva

The Scalable Cities Expert Group

Vyhlásená: 15. januára 2024
Ukončená: 15. februára 2024

Operačný program: Priama podpora
Miesto realizácie:

Vyhlásená výzva

European City Facility Beneficiaries – výzva pre samosprávy

Vyhlásená: 15. januára 2024
Ukončená: 15. marca 2024

Operačný program: Priama podpora
Miesto realizácie: Obce

Vyhlásená výzva

PSK-MIRRI-610-2024-NP-EFRR – Podpora využívania inovatívnych foriem, nástrojov a procesov verejného obstarávania pre riešenia inteligentných miest a regiónov

Vyhlásená: 12. januára 2024
Ukončená: 15. marca 2024

Operačný program: Program Slovensko
Miesto realizácie: Vyššie územné celky

Vyhlásená výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie: CEF Telecom, CEF 2 Digital a DIGITAL

Vyhlásená: 28. novembra 2023
Ukončená: 28. júna 2024

Operačný program: Plán obnovy
Miesto realizácie: Celé územie SR