Naši experti pripravili 15 štúdií zameraných na dôležité oblasti rozvoja inteligentnej samosprávy:

– doprava a mobilita
– sieťové odvetvia
– životné prostredie
– verejné služby
– sociálne služby a vzdelávanie

Nižšie sú k dispozícii vo formáte pdf.

Analýza stavu otvorenej regionálnej infraštruktúry pre priestorové informácie a GIS iniciatív na Slovensku

Ako robiť geoportál – návod pre samosprávy

Inovatívne obstarávanie – praktické príklady, možnosti a príležitosti pre samosprávy

Možnosti využitia umelej inteligencie – prepojenej, rozšírenej, virtuálnej a zmiešanej reality na sprístupnenie historického a kultúrneho dedičstva

Open source riešenia v samospráve

Smart prístup v odpadovom hospodárstve

Energetické komunity – potenciál ich vytvárania na Slovensku

Odomknutie perspektívy mestských štúdií v samosprávach na Slovensku

Living Labs

Digitalizácia v cestovnom ruchu a propagácii

Inovatívny ekosystém zjednocujúci mikromobilitu, zdieľanú dopravu a verejnú osobnú dopravu v meste – koncept MaaS (Mobility-as-a-Service)

Analýza stavu technických, administratívnych a analytických kapacít v samospráve

Rozvoj inteligentnej dopravy a mestskej mobility v podmienkach slovenských samospráv

Digital twin

Stav koordinácie kľúčových aktérov pri spolupráci s medzinárodnými organizáciami a iniciatívami, ktoré sa zaoberajú smart agendou