Viaceré mestá v zahraničí, ale aj na Slovensku úspešné zavádzajú inovatívne riešenia. V tejto sekcii nájdete príklady dobrej praxe, úspešné príbehy miest a regiónov, ktoré využili inovácie, aby zabezpečili lepší život svojim obyvateľom. Predstavené nápady a riešenia môžu byť pre vás inšpiráciou na ceste za udržateľným rastom. V príkladoch dobrej praxe nájdete riešenia vo viacerých oblastiach, či už je to IKT, energetika, mobilita a doprava alebo životné prostredie.

Radi by sme vám tiež priblížili aj rôzne formy financovania projektov, keďže okrem fondov EÚ považuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu za dôležité presadzovať využívanie všetkých dostupných možností pre financovanie inteligentného rastu obcí a miest. Či už sú to návratné zdroje, zdroje EIB, rozpočet miest, štátny rozpočet ale aj ďalšie grantové programy a finančné mechanizmy.

Ak poznáte príklad mesta, či regiónu, ktorý môže slúžiť ako inšpirácia pre ostatných, napíšte nám o ňom a my ho radi zaradíme medzi príklady dobrej praxe.