Viaceré mestá v zahraničí, ale aj na Slovensku, úspešne zavádzajú inovatívne riešenia. V tejto sekcii nájdete príklady dobrej praxe, úspešné príbehy miest a regiónov, ktoré využili inovácie, aby zabezpečili lepší život svojim obyvateľom. Predstavené nápady a riešenia môžu byť pre vás inšpiráciou na ceste za udržateľným rastom. V príkladoch dobrej praxe nájdete riešenia vo viacerých oblastiach ako IKT, energetika, mobilita a doprava alebo životné prostredie.

Radi by sme vám tiež priblížili aj rôzne formy financovania projektov, keďže okrem fondov EÚ považuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR za dôležité presadzovať využívanie všetkých dostupných možností pre financovanie inteligentného rastu obcí a miest. Nie sú to len (ne)návratné zdroje, zdroje EIB, rozpočty miest, štátny rozpočet, ale aj ďalšie grantové programy a finančné mechanizmy.

Ak poznáte príklad mesta či regiónu, ktorý môže slúžiť ako inšpirácia pre ostatných, napíšte nám o ňom a my ho radi zaradíme medzi príklady dobrej praxe.