Vážení priatelia inteligentného rozvoja slovenských samospráv,

týmto newslettrom by sme vám radi prinášali informácie o našich aktivitách, aktuálnom dianí, plánovaných podujatiach či príkladoch dobrej praxe v oblasti podpory smart riadenia miest a regiónov. Veríme, že v ňom budete nachádzať zaujímavé a inšpiratívne novinky a že aj takáto forma našej vzájomnej komunikácie prispeje k rozvoju silných, inteligentných, efektívnych a zodpovedných samospráv v SR.

Newsletter 06_2022

Newsletter 05_2023

Newsletter 08_2023

Newsletter 12_2023

Newsletter 03_2024

Newsletter 06_2024