• 19. decembra 2022
  • CKO

Mimoriadny význam schváleného Programu Slovensko 2021 – 2027 pre budovanie a rozvoj inteligentných miest a regiónov na Slovensku

ČÍTAŤ VIAC