Vážení účastníci konferencie,

nižšie prinášame predbežný program podujatia „Fórum pre smart agendu“, ktoré sa uskutoční 18. a 19. júna 2024 v hoteli Horizont Resort v Starej Lesnej. Obsahovo je rozdelený do štyroch tematických blokov:

  1. Dátové platformy ako nástroj inteligentného riadenia – predstavíme kľúčovú úlohu dát a dátových platforiem pri transformácii mestského a regionálneho rozhodovania. Budeme diskutovať o tom, ako môžu presné a aktuálne otvorené dáta zlepšiť rozhodovacie procesy, podporiť efektívne riadenie a využívanie SMART riešení.
  2. Využitie potenciálu AI vo verejnej správe – budeme diskutovať o aktuálnom stave legislatívy súvisiacej so zavedením prvkov umelej inteligencie do fungovania verejnej správy, jej konkrétnych formách využívania v aplikačnej praxi štátneho, súkromného i akademického sektora, či možných rizikách spojených s rozširovaním presahu AI do rôznych oblastí spoločnosti.
  3. Podpora a rozvoj smart kapacít v území – priblížime plány v oblasti podpory vzdelávania a rozširovania personálnych kapacít v našich regiónoch a budeme diskutovať o vzájomných synergiách a problematických faktoroch, ktoré v tejto súvislosti trápia samosprávy.
  4. Budovanie siete digitálnych dvojčiat v regiónoch – budeme diskutovať o aktuálnom stave legislatívy súvisiacej so zavedením konceptu digitálnych dvojčiat, jeho konkrétnych formách využívania, príkladoch dobrej praxe v zahraničí a v SR, budúcej perspektíve implementácie v našich samosprávach atď.

Bližšie informácie a kompletný časový harmonogram nájdete tu: FSA informácie a predbežný harmonogram_final

Prihlasovať sa môžete tu: Registračný formulár „Fórum pre smart agendu“

Videopozvánka od štátneho tajomníka Michala Kaliňáka tu.