29. 01. 2019

Inteligentné verejné osvetlenie v Prešove meria aj kvalitu ovzdušia

Verejné osvetlenie v meste Prešov dokáže už zbierať aj informácie o počasí i ovzduší. Inteligentné prepojenie meteostaníc s diaľkovým riadením verejného osvetlenia poskytuje informácie o aktuálnej teplote, vlhkosti, tlaku, hodnote ozónu, prachu v ovzduší, CO, SO2, NO2 či UV indexu. Tým prinášajú dodatočnú pridanú hodnotu smart riešení v Prešove. Meteostanice umožňujú taktiež zber, vyhodnotenie, prehľadné zobrazenie aktuálnych, ako aj historických dát. Systém je verejne prístupný prostredníctvom webového portálu, tieto meteostanice tak umožňujú zobrazenie získaných dát v podstate komukoľvek a kdekoľvek vo svete.

Všetky informácie o projekte nájdete TU.

Všetko o projekte
29. 01. 2019

Projekt GEOCOM v Galante

Mesto Galanta sa zapojilo do medzinárodného projektu Geothermal Communities (GEOCOM), ktorého cieľom bolo demonštrovať najlepšie dostupné technológie pre využívanie geotermálnej energie v kombinácii s inovatívnymi opatreniami energetickej efektívnosti a integráciou niektorých ďalších obnoviteľných zdrojov energie. V rámci mesta Galanta bol projekt zameraný na zateplenie ako aj vybudovanie malých fotovoltaických elektrární na strechách budov, ako aj spracovanie komplexnej projektovej dokumentácie pre reinjektáže geotermálnej vody.

Všetky informácie o projekte nájdete TU.

Všetko o projekte
29. 01. 2019

Mesto Poprad súčasťou projektu Making City

Mesto Poprad získalo možnosť implementovať projekt zameraný na predchádzanie negatívnych dôsledkov otepľovania, poskytovanie kvalitnejších služieb obyvateľom a zvyšovanie kvality života v mestskom prostredí prostredníctvom nasadenia smart riešení a technológií. Mesto Poprad je súčasťou projektu aplikovaného výskumu v rámci programu Európskej únie (EÚ) Horizont 2020 s názvom Making City spolu s ďalšími 30 medzinárodnými partnermi. Projekt sa začal realizovať v decembri minulého roku.

Všetky informácie o projekte nájdete TU.

Všetko o projekte