02. 07. 2019

SOM (Správy o meste) – mobilná aplikácia pre občanov

Niektoré bratislavské mestské časti už majú svoju mobilnú aplikáciu. Jednoduchá aplikácia umožňuje obyvateľom získavať najnovšie informácie o novinkách, oznamoch, kultúrnych a športových udalostiach. Aplikácia je pre všetkých zadarmo, dostupná pre Android aj iOS.

Aplikácia dokáže posielať dôležité informácie občanovi priamo do mobilu, pričom samotný starosta pridáva jedinečný obsah. Obyvatelia môžu v aplikácii čítať mestské noviny v online podobe, nechýba ani susedská burza, otváracie hodiny, dôležité kontakty, adresy a telefónne čísla. Obyvatelia majú prístup k úradnej tabuli, k dokumentom na stiahnutie a takisto môžu priamo komunikovať s mestským úradom.
Všetky podrobnosti o aplikácii nájdete TU.

Všetko o projekte
29. 01. 2019

Inteligentné verejné osvetlenie v Prešove meria aj kvalitu ovzdušia

Verejné osvetlenie v meste Prešov dokáže už zbierať aj informácie o počasí i ovzduší. Inteligentné prepojenie meteostaníc s diaľkovým riadením verejného osvetlenia poskytuje informácie o aktuálnej teplote, vlhkosti, tlaku, hodnote ozónu, prachu v ovzduší, CO, SO2, NO2 či UV indexu. Tým prinášajú dodatočnú pridanú hodnotu smart riešení v Prešove. Meteostanice umožňujú taktiež zber, vyhodnotenie, prehľadné zobrazenie aktuálnych, ako aj historických dát. Systém je verejne prístupný prostredníctvom webového portálu, tieto meteostanice tak umožňujú zobrazenie získaných dát v podstate komukoľvek a kdekoľvek vo svete.

Všetky informácie o projekte nájdete TU.

Všetko o projekte
29. 01. 2019

Projekt GEOCOM v Galante

Mesto Galanta sa zapojilo do medzinárodného projektu Geothermal Communities (GEOCOM), ktorého cieľom bolo demonštrovať najlepšie dostupné technológie pre využívanie geotermálnej energie v kombinácii s inovatívnymi opatreniami energetickej efektívnosti a integráciou niektorých ďalších obnoviteľných zdrojov energie. V rámci mesta Galanta bol projekt zameraný na zateplenie ako aj vybudovanie malých fotovoltaických elektrární na strechách budov, ako aj spracovanie komplexnej projektovej dokumentácie pre reinjektáže geotermálnej vody.

Všetky informácie o projekte nájdete TU.

Všetko o projekte