Inteligentné mesto,
zdravá budúcnosť

Pomocou filtra vyhľadajte aktuálne výzvy pre vaše mesto/obec

VYHĽADAŤ VÝZVU

Čo je to Smart City?

Koncept Smart cities predstavuje komplexný prístup k fungovaniu mestského regiónu, ktorý zasahuje do rôznych spoločenských oblastí ako kultúra, infraštruktúra, životné prostredie, energetika, sociálne služby a ďalšie.

V každej z týchto oblastí sleduje viaceré ciele, ktoré sú vzájomne prepojené a spoločne vytvárajú systém, ktorý vychádza z princípov udržateľného rozvoja.

VIAC INFO

Výzvy

Vyhlásená výzva

IROP-PO1-SC122-2020-59 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Vyhlásená: 5. augusta 2020
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Vyhlásená výzva

OPKZP-PO4-SC411-2020-63 – 63. Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Vyhlásená: 22. mája 2020
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Vyhlásená výzva

OPKZP-PO2-SC211-2020-62 – 62. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Vyhlásená: 27. apríla 2020
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

VŠETKY VÝZVY

Poraďte sa

Do celého systému inteligentného rastu vstupujú viaceré navzájom kooperujúce subjekty zahŕňajúce verejnú správu, súkromný sektor a občanov – obyvateľov miest a regiónov. V tak komplexnom systéme však môže byť pre samosprávu veľmi náročné absorbovať a efektívne využiť príležitosti, ktoré ponúkajú inteligentné technológie.

VIAC INFO

Aktuality

 • 24. júla 2020
 • CKO

Sprievodca financovaním trvalo udržateľného rozvoja

ČÍTAŤ VIAC
 • 23. júla 2020
 • CKO

Verejnosť môže pripomienkovať štúdie uskutočniteľnosti projektov zavádzania moderných technológií už aj v Prešove, Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici

ČÍTAŤ VIAC
 • 21. júla 2020
 • CKO

Mesto Senica zverejnilo k pripomienkovaniu „Štúdiu uskutočniteľnosti pre Smart plán mesta Senica“

ČÍTAŤ VIAC
 • 17. júla 2020
 • CKO

Operačný program Efektívna verejná správa podporí „Inteligentné a lepšie samosprávne kraje“ sumou takmer 22 mil. EUR

ČÍTAŤ VIAC
 • 09. júla 2020
 • CKO

S účasťou v The 100 Intelligent Cities Challenge sa počíta aj s Bratislavou

ČÍTAŤ VIAC
 • 08. júla 2020
 • CKO

Výzva „Moderné technológie“ ide do druhého kola

ČÍTAŤ VIAC
VŠETKY AKTUALITY

Poraďte sa

VIAC INFO

Inšpirujte sa

VIAC INFO