Naši kolegovia na Smart City Expo World Congress 2023 v Barcelone

ČÍTAŤ VIAC

Slovenské samosprávy na Portugal Smart Cities Summit 2023 – Panelová diskusia na tému „Inteligentný rozvoj slovenských miest“

ČÍTAŤ VIAC

Staňte sa jedným z členov delegácie MIRRI SR na Portugal Smart Cities Summit 2023 v Lisabone

ČÍTAŤ VIAC

Prezentácia Akčného plánu IMaR na roky 2023 – 2026 na konferenciách 7K

ČÍTAŤ VIAC

Závery z konferencie Fórum pre inteligentné mestá a regióny 2023

ČÍTAŤ VIAC