V tejto sekcii nájdete rôzne dokumenty, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom dotýkajú smart agendy, resp. inteligentného rozvoja samospráv na Slovensku. Budeme sa snažiť vám prinášať najmä koncepčné materiály z dielne MIRRI SR.

Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2026 – Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2026

Využitie IoT v rámci inteligentnej samosprávy – Využitie IoT v rámci inteligentnej samosprávy

Metodika smart projektovMetodika k tvorbe smart projektov

Sprievodca smart rozvojom miest a regiónov – Sprievodca smart rozvojom MaR

Sprievodca tvorbou smart projektovSprievodca tvorbou smart projektov

Ciele a opatrenia agendy inteligentných miest a regiónovCiele a opatrenia agendy IMaR

Expertné štúdie: 

Ako robiť geoportál – návod pre samosprávy

Analýza stavu otvorenej regionálnej infraštruktúry pre priestorové informácie a GIS iniciatív na Slovensku

Analýza stavu technických, administratívnych a analytických kapacít v samospráve

Digital twin

Digitalizácia v cestovnom ruchu a propagácii

Energetické komunity – potenciál ich vytvárania na Slovensku

Inovatívne obstarávanie – praktické príklady, možnosti a príležitosti pre samosprávy

Inovatívny ekosystém zjednocujúci mikromobilitu, zdieľanú dopravu a verejnú osobnú dopravu v meste – koncept MaaS (Mobility-as-a-Service)

Living Labs

Možnosti využitia umelej inteligencie, prepojenej, rozšírenej, virtuálnej a zmiešanej reality na sprístupnenie historického a kultúrneho dedičstva

Odomknutie perspektívy mestských štúdií v samosprávach na Slovensku

Open source riešenia v samospráve

Rozvoj inteligentnej dopravy a mestskej mobility v podmienkach slovenských samospráv

Smart prístup v odpadovom hospodárstve

Stav koordinácie kľúčových aktérov pri spolupráci s medzinárodnými organizáciami a iniciatívami, ktoré sa zaoberajú smart agendou

Zborníky z konferencií:

Fórum pre inteligentné mestá a regióny 2023 – Zborník SCR_konferencia_FIMR 2023

Prechod Slovenska na inteligentnú a udržateľnú mobilitu – Zborník_Prechod SK na IM

Sapie Forum & Portugal Smart Cities Summit 2023 – Sapie Forum & Portugal Smart Cities Summit 2023