Dátum: 18. – 19. jún 2024
Miesto konania: 

Horizont Resort Hotel
Stará Lesná 178
Slovenská republika

Registrácia hostí: 18. jún 2024 od 10:00 do 12:00, obed od 12:00 do 13:15 hod.
Začiatok programu: 18. jún 2024 o 13:30 hod.
Predpokladaný koniec: 19. jún 2024 o 15:00 hod.

Organizátor: Oddelenie rozvoja smart agendy, Sekcia inovácií a strategického rozvoja, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
V prípade otázok kontaktuje: smartcity@mirri.gov.sk

 

PROGRAM KONFERENCIE

18.6. 2024

10:00 – 12:00 Registrácia

12:00 – 13:15 Obed

13:30 – 14:20 Úvodné príhovory

 • Michal Kaliňák, štátny tajomník I. Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)
 • Petr Darmovzal, Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave
 • Michal Mlynár, zástupca výkonného riaditeľa Programu OSN pre ľudské sídla (UN-Habitat – New Urban Agenda)

14:30 – 14:45 Prezentácia Operátor ICT – Golemio 

 • František Hána – OICT Praha

14:45 – 15:45 Panelová diskusia: Dátové platformy ako nástroj inteligentného riadenia

 • Jana Machová, mesto Michalovce – riaditeľka Odboru investícií a udržateľného mestského rozvoja
 • Igor Kolla, ANTIK
 • Peter Wolf, mesto Dubnica nad Váhom – primátor
 • Jan Denemark, Flowbox

15:45 – 16:00 Prezentácia Smart Data Hub

 • Juraj Fukatsch, MIRRI SR

16:00 – 16:15 Coffee break

16:30 – 16:45 Prezentácia: Výzva k Opatreniu 1.2.2 Programu Slovensko

 • Beáta Štureková, MIRRI SR

16:45 – 17:45 Panelová diskusia: Využitie potenciálu umelej inteligencie vo verejnej správe

 • Michal Kardoš, SAPIE
 • Gabriel Semanišin, Cassovium/UPJŠ
 • Peter Breyl – ICKK Sandbox
 • Filip Prochác – Citymind

18:00 – 21:00 Večera

19.6. 2024

8:45 – 9:15 Úvodné príhovory, predstavenie agendy druhého dňa konferencie

 • Vladimír Riška, riaditeľ Odboru smart agendy, MIRRI SR
 • Kamil Papež, zástupca riaditeľa Odboru stratégií a analýz regionálnej politiky a politiky bývania, MMR ČR

9:15 – 10:00 Panelová diskusia: Podpora a rozvoj smart kapacít v území

 • Matej Šimášek, primátor mesta Čadca
 • Bibiána Matľák, vedúca Inštitútu rozvoja, Prešovský samosprávny kraj
 • Róbert Kolár, viceprimátor mesta Ružomberok
 • Ľubomír Zdút-Šťastný, viceprimátor mesta Zvolen  

10:00 – 10:15 Prezentácia: Twinzo

 • Michal Ukropec, CEO

10:15 -10:30 Prezentácia: národný projekt zameraný na koncept digitálnych dvojčiat a členstvo SR v EDIC

 • Viktor Rychtárik, MIRRI SR

10:30 – 10:45 Coffee break

10:45 – 11:45 Panelová diskusia: Budovanie siete digitálnych dvojčiat v regiónoch

 • Pavol Karasz, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
 • Marcela Bindzárová Gergeľová, TUKE
 • Juraj Miškovič, prednosta MsÚ, Žiar nad Hronom
 • Václav Koudele, Microsoft

11:45 – 12:00 Prezentácia: národný projekt zameraný na inovatívne verejné obstarávanie

 • Branislav Hudec, ÚVO – generálny riaditeľ sekcie metodiky a vzdelávania

12:00 – 12:15 Diskusia s publikom na tému „living labs – buďme spoločne architektmi riešení“ 

12:30 – 13:30 Obed

13:30 – 16:00 Workshop k projektu PilotInnCities (Interreg Danube)

 • Matúš Meluš, MIRRI SR
 • Zuzana Fečová, MIRRI SR
 • Miroslav Scheiner, MPO ČR
 • Anton Marcinčin, ZMOS

16:00 Záver konferencie