V rámci konferencie „Fórum pre smart agendu 2024“ sa uskutoční aj národný workshop k projektu PilotInnCities, ktorý je financovaný z programu Interreg Danube. Záujemcovia z radov samospráv, univerzít, ale aj biznis sektora si budú môcť vypočuť základné informácie o projekte, možnosti participácie či financovania. S prezentáciou vystúpia zástupcovia českého gestora z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a zástupcovia MIRRI ako partnera za SR. Prítomní tiež budú zástupcovia ďalšieho partnerského subjektu – Združenia miest a obcí Slovenska. Samotný workshop je naplánovaný na druhý deň podujatia – 19. júna v čase od 13:30 do 16:00.

Registračný formulár na konferenciu nájdete tu.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na smartcity@mirri.gov.sk.  

Všetci ste srdečne vítaní, tešíme sa na spoločné stretnutie a podnetnú diskusiu!