18. marca nás navštívili študenti 3. ročníka verejnej správy a pedagógovia z Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Náš odbor spolu s ďalšími kolegami im odprezentoval zaujímavé témy vrátane využívania eurofondov, kybernetickej bezpečnosti, fungovania ministerstva z pohľadu HR a pod. S príhovorom vystúpil aj minister Richard Raši, ktorý študentov povzbudil, aby sa po úspešnom doštudovaní uplatnili nielen v rámci MIRRI SR, ale najmä v prostredí verejnej správy ako takej. Príkladom pre nich môžu byť niekoľkí absolventi tejto fakulty momentálne pracujúci v štruktúrach ministerstva. Sme radi, že na základe predmetnej návštevy bude pokračovať ďalšia spolupráca, pričom jej kľúčové body boli potvrdené podpisom vzájomného memoranda. Jeho dôležitosť tiež dokumentuje fakt, že záštitu nad ním prebrali rektorka UCM Katarína Slobodová Nováková a minister Richard Raši. Prinesie rôzne možnosti obojstrannej participácie na projektoch, zapájanie študentov do stážovania, účasť na odborných podujatiach atď. Tešíme sa na nadchádzajúcu kooperáciu, či už na pôde UCM alebo MIRRI SR!