Uhlíkovo neutrálna štvrť Seestadt Aspern sa nachádza v 22. viedenskom obvode a v súčasnosti je jedným z najväčších európskych projektov mestského rozvoja, v ktorom sa testujú a zavádzajú inovatívne koncepty v oblasti kvalitného bývania, sociálneho zabezpečenia, energie a mobility. Masterplan vytvorili Tovatt Architects and Planners zo Štokholmu.

Do roku 2028 má vzniknúť na ploche 240 hektárov kvalitný životný priestor pre viac než 20-tisíc ľudí a zhruba rovnaký počet pracovných miest. Seestadt Aspern je považovaný za laboratórium konceptu smart city vo Viedni, ktoré spĺňa požiadavky životného štýlu 21. storočia a zároveň plní ambiciózne energetické a klimatické ciele mesta Viedeň. Štvrť je postavená na ploche bývalého letiska, je napojená na metro a železnicu. Uprostred štvrte je vybudované umelé jazero. V Asperne sa stavia množstvo architektonicky zaujímavých objektov rôznych funkcií, všetky majú spoločné, že spĺňajú vysoké požiadavky na energetickú efektívnosť.

Veľmi zaujímavý projekt v tejto štvrti je Bildungscampus Liselotte Hansen-Schmidt, škola s nulovou spotrebou energie, ktorú navrhli v ateliéri Karl und Bremhorst Architekten. Školský areál s priestorom pre približne 1 400 žiakov a malých detí sa nachádza v severnej časti Aspernu. V novom vzdelávacom areáli je možné umiestniť 3 skupiny malých detí, 9 skupín materských škôl, 17 tried základnej školy, 16 nových tried strednej školy a 4 špeciálne výchovné skupiny. Vzdelávacie zariadenie tohto rozmeru si vyžadovalo prepracovaný architektonický koncept.

Trojdielne členenie konštrukcie budovy umožňuje prehľadné rozdelenie funkcií v rámci školy. Vstupný priestor a spoločné priestory sa nachádzajú v centrálnej časti objektu. V bočných častiach budovy sú vzdelávacie plochy usporiadané do zhlukov. Týmto usporiadaním sa dosahuje dobrá orientácia, krátke dochádzkové vzdialenosti a prehľadná štruktúra objemu budovy. Balkóny po celom obvode budovy vytvárajú atraktívne otvorené plochy na všetkých podlažiach. Sofistikovaný energetický koncept zabezpečuje prakticky bezúdržbový systém, ktorý pomocou slnečnej, veternej, geotermálnej energie a akumulačnej hmoty vytvára takmer energeticky autonómnu budovu.

Námestia a zelené plochy pozdĺž areálu budovy vytvárajú mestské priestory s hracími zariadeniami, ktoré môžu využívať školáci aj obyvatelia. Cielené otváranie niektorých priestorov pre širokú verejnosť a plynulý prechod do verejného priestoru vytvárajú príležitosti na spoločenský život v ktorúkoľvek dennú dobu, takže vzdelávací kampus sa môže stať živým priestorom pre všetky vekové kategórie. Inštitút pre pasívne domy v rámci projektu ClimArchiNet a s podporou EUKI – European Climate Initiative zorganizoval pre architektov a študentov študijnú cestu. Účastníci navštívili počas 3 dní v Rakúsku až 15 inšpiratívnych architektonických diel, skúsili bývanie v pasívnom hoteli a nadviazali zaujímavé pracovné kontakty.